Parafabrikat Çimento

Alban Costruzioni eshte e specializuar edhe ne sherbimet per ndertim si: ristrukturime, ndertime te reja dhe restaurime, mirembajtje, pershtatje dhe permiresime energjitike.
Kompania siguron punime cilesore, te kryera me kujdes te madh dhe rifinitura me cilesi.

Galeria