Kabina Elektrike

Kabina të parafabrikuara prej betoni të armuar për pajisje elektrike sipas specifikimeve të OSHEE, me kapacitet prodhimi 700 njësi në vit.

Ne ofrojmë mundësinë e personalizimit të kabinave sipas nevojave të klientit.

Kabinat elektrike të parafabrikuara realizohen në përputhje me udhëzimet aktuale te normativave me zgjidhje të standardizuara dhe duke marrë parasysh nevojat e klientit, në mënyrë që të plotësojnë çdo lloj kërkese. Ato janë të pre-parafabrikuara dhe realizohen nga tipologji të ndryshme ndërtimi: nënstacione elektrike monolitike, kabina me panele me bulona ose me saldim.

Galeria