Shtëpi të pre-fabrikuara antisizmike

Shtëpi të parafabrikuara prej betoni, te realizuara me celsa ne dore. Shtëpi të bukura, funksionale, rezistente ndaj ngjarjeve sizmike me strukturë mbajtëse çeliku dhe të izoluara sipas rregulloreve në fuqi në BE.

Dimensionet variojnë nga 42 m2 në 80 m2 dhe mund të personalizohen sipas nevojave të klientit.

Galeria