Kush jemi

Kompania

Alban Costruzioni sh.p.k ka selinë ne Rr. Vangjel Noti, (ish-kombinati Josif Pashko), Laprake, Tirane,  numër NIPT J61904069R. U themelua ne 1993 nga doc. Claudio Michelacci.

Nga 1993 e deri me sot është  furnizuesi dhe prodhuesi kryesor I shtyllave centrifugale prej betoni i pranishëm ne tregun shqipetar, me një volum pune prej 30.000 shtylla ne vit.

Te gjitha produktet janë realizuar sipas standarteve OSHEE dhe respektojnë të gjitha normativat ne fuqi.

Punojmë me një staf teknikesh te kualifikuar te cilët projektojnë dhe kontrollojnë te gjithë prodhimin duke përdorur instrumentet informatikë te gjeneratës se fundit, me qëllimin për te garantuar një standard te larte besimi dhe cilësie.

Referenca

Çertifikatat

“ Alban Costruzioni”  disponon nje laborator per kontrollin e cilesise se produkteve te saj, dhe keto jane te shoqeruara nga certifikatat e cilesise.

Shoqeria eshte e regjistruar ne Keshillin Superior te Puneve Publike Italiane, dhe posedon:

 • ISO 9001:2015;
 • UNI EN ISO 3834-2:2006;
 • ISO 14001:2015;
 • UNI EN 18001:2007
 • ISO 45001:2018
 • UNI EN 1090- ICIM -EXC3
 • Attestato di Centro di Trasformazione;
  (certifikime i qe lejojne kompanise te kryej te gjitha testet dhe kontrollet e cilesise te nevojshme pergjate te gjitha fazave te prodhimit, furnizimi I materialit deri tek dorezimi I produktit final, sipas normativave ne fuqi, ne zonen UE).

 

Kompania është e certifikuar për kryerjen e proceseve në oficina dhe kantiere, si dhe është e pajisur me certifikata për saldatorët e saj. Alban Costruzioni përdor vetëm materiale me origjinë të kontrolluar dhe të certifikuar.

Aktiviteti

Alban Costruzioni vepron ne sektoret e meposhtem:

 • SHTYLLA CENTRIFUGALE PËR LINJA ELEKTRIKE DHE TELEFONIE
 • KABINA ELEKTRIKE TE PRE-FABRIKUARA PREJ BETONI
 • NDËRTIME PREJ ÇELIKU PËR PËRDORIME CIVILE DHE INDUSTRIALE
 • NDËRTIME PREJ BETONI

Eventet

PANAIRI NDERKOMBETAR I VJESHTES EXPO PA

Që prej krijimit te saj, Alban Costruzioni ka marre pjese evente, konferenca, dhe seminare me qëllimin per te rritur promocionin e produkteve dhe shërbimeve te ofruara nga shoqëria jonë.

Nje sërë evenimentesh i kanë lejuar Alban Costruzionit të arrijë një nivel të lartë kombëtar, duke e ndihmuar te reklamojë në treg produktet e saj  speciale dhe unike.