Konstruksione Metalike

Alban Costruzioni me stafin e teknikeve I ofron klienteles se saj preventive falas, projektime strukturore dhe ekzekutive. Eshte e specializuar ne realizimin e strukturave metalike te tipit:

• Kapanone industriale , Furnizimi dhe montimi ne kantier i kapanoni i perfunduar duke perfshire strukturen metalike, panelet e muratures dhe mbuleses, kulmet, ulluqet dhe gjithe bullonerine e nevojshme.
• Struktura metalike per Ura
• Mbulesa (CATI)
• Struktura te rrjetezuara hapsinore
• Shkalle sigurie dhe aksesi

Galeria