Shtylla Centrifugale

Betoni I përdorur për procesin është i konfeksionuar me lendën e parë cilësia e të cilave mbahet vazhdimisht nën kontroll; rezultojnë përbërje me rezistencë të lartë të tilla për të siguruar nje cilesi me te lartë dhe garanci. Ofrojmë një varietet dimensionesh të shtyllave nga 7 deri ne 22 ml të të gjitha llojeve.

Galeria